چرا فروش ندارم؟

عدم فروش در غرفه شما می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. در گام اول باید غرفه تان را به خوبی کامل کنید. یعنی از تمام ظرفیت های غرفه تان استفاده کنید. استفاده از عکس های با کیفیت و محتوای جذاب … ادامه