شرایط شرکت در طرح یک کاسه چیست؟

– درخواست هایی در اولویت پذیرش قرار می گیرند که تمام محصولاتشان شرایط حضور در انبار یه‌کاسه باسلام در تهران را داشته باشند. زود خراب نشود. – بسته بندی خوبی داشته باشد. – تولیدکننده جهت ارسال محصول از طریق پست … ادامه