چطور باسلام رو به بقیه معرفی کنم؟

در طرح سلام رسان، شما می توانید با مراجعه به لینک زیر دوستانتان را به “باسلام” دعوت کنید و با اولین خرید آن ها با کد سلام رسان شما، صاحب یک بن خرید ۸ هزار تومانی شوید: http://basalam.ir/invite