سفارش من ارسال شده، ولی هنوز به دستم نرسیده است!

اگر سفارش شما در صفحه «رهگیری سفارش» به حالت “ارسال شده” درآمده است، اما هنوز به دست شما نرسیده است، لازم است بدانید که غرفه‌داران بیشتر سفارش‌ها را از طریق «شرکت ملی پست ایران» ارسال می‌کنند. در رسید پستی، شماره … ادامه