غرفه من کی فعال می‌شود؟

غرفه‌تان را کامل کنید تا فعال شود. یک غرفه فعال حداقل باید اینها را داشته باشد: گذاشتن حداقل ۳ تا محصول در غرفه با مشخصات کامل مدیریت موجودی (تعیین تعداد و قیمت آن) گذاشتن عکس سرصفحه و نوشتن متنی درباره … ادامه

استاندارد عکاسی از محصول: پوشاک

۱- در مورد لباسهای زنانه و مردانه که خارج از خانه پوشیده میشوند؛ با حفظ موازین شرعی میتوانید از مدلهای زنده و مانکن عکاسی کنید. نکته اول: در صورت عکاسی از مدل زنده، چهره سوژه مشخص نباشد نکته دوم: لطفا … ادامه

چرا امتیاز غرفه من کم است؟

محاسبه نمره غرفه، چهار قاعده ساده دارد: – هر فروش بی‌نقص: ۱۰۰ امتیاز مثبت. یعنی سفارشی با ارسال به موقع، کیفیت خوب محصول و نهایتا رضایت مشتری – هر فروش که ارسالش تأخیر داشته باشد: صفر امتیاز. البته اگر مشکلی … ادامه