استاندارد عکاسی از محصول: پوشاک

۱- در مورد لباسهای زنانه و مردانه که خارج از خانه پوشیده میشوند؛ با حفظ موازین شرعی میتوانید از مدلهای زنده و مانکن عکاسی کنید. نکته اول: در صورت عکاسی از مدل زنده، چهره سوژه مشخص نباشد نکته دوم: لطفا … ادامه

اطلاعات غرفه:

۱. عنوان غرفه شما می‌توانید به زبان فارسی، نامی برای غرفه خود انتخاب و ثبت کنید. این عنوان، در صفحه غرفه و برای مخاطبان نمایش داده می‌شود. نام دامنه غرفه شما (URL) نام لاتینی است که جدا از نام عمومی … ادامه