چطور میتوانم نظر دیگر مشتریان/غرفه داران را بدانم (معرفی گروه های تلگرامی باسلام)

چند روش برای آکاهی از نظر دیگران در مورد یک کالا یا غرفه وجود دارد.

– امتیاز هر محصول: که در پائین عنوان یک محصول با تعدادی ستاره نمایش داده میشود
– نظراتی که در پائین صفحه هر محصول و یا غرفه توسط دیگران نوشته شده است
– تعداد فروش غرفه با توجه به زمان تاسیس (که در صفحه اصلی غرفه نمایش داده می شود)

آیا این پاسخ به شما کمک کرد ؟

مقالات مرتبط