منظور از زمان آماده سازی چیست؟

زمانی است که شما مهلت دارید سفارش مشتری را تهیه و آماده ارسال کنید. به طور مثال اگر محصول شما 2 روز زمان آماده‌سازی دارد، 2 روز فرصت دارید که آن را به اداره پست، باربری، پیک و … برسانید.
خریدهای بعد از ساعت 18 در زمان آماده‌سازی حساب نمی‌شود. زمان آماده‌سازی را خود غرفه‌دار هنگام بارگذاری محصول تعیین می‌کند.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد ؟

مقالات مرتبط