نام کاربری و رمز عبور چیست؟

شما برای استفاده از خدمات مختلف «باسلام»، به ایجاد حساب کاربری نیاز دارید. و چون مسئولیت همه فعالیت‌های انجام شده از حساب کاربری، به عهده کاربر (شما) است، لازم است رمز عبوری انتخاب کنید و در حفظ و ارتقاء امنیت رمز عبور خود مراقبت‌های لازم را داشته باشید و در صورت سرقت یا مفقود شدن اطلاعات کاربری در اسرع وقت به «باسلام» اطلاع دهید.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد ؟

مقالات مرتبط