آیا باسلام حق دارد غرفه‌ام را غیرفعال یا حذف کند؟

خیالتان راحت باشد. «باسلام» این کار را بدون دلیل موجه انجام نمی‌دهد. با این حال می‌تواند هر زمانی و به هر دلیلی ولو بدون اطلاع قبلی به کاربر، دسترسی وی به خدمات خود را به حالت تعلیق درآورد، مسدود کند یا به طور کلی، غرفه یا حساب کاربری وی را از «باسلام» حذف کند.

مد نظر داشته باشید، هیچ گونه حق قراردادی یا غیرقراردادی برای خرید و فروش محصولات و خدمات و به طور کلی استفاده از «باسلام»، برای فرد (کاربر) وجود نخواهد داشت و هر گونه ادعا علیه «باسلام» پذیرفته نمی‌شود.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد ؟

مقالات مرتبط