اعضای اکوسیستم باسلام

باسلام یک بازار اجتماعی است که ذاتاً اکوسیستمی برای کسب‌وکارهای کوچک و جدی است؛ یعنی هر یک از اعضای این بازار علاوه بر این که منفعتی دارند، به دیگران نیز نفع می‌رسانند. نفع متقابل و متوازن همه اعضای باسلام، باعث پایدار شدن آن شده و این پایداری منجر به رشد ارگانیک این بازار اجتماعی می‌شود. بنابراین اعضای این اکوسیستم از این قرار است:
مشتری: در این اکوسیستم خرید می‌کند و در مقابل،‌ باعث تزریق پول و اطلاعات به اکوسیستم می‌شود.
تولیدکننده ناخالص (مانند کسی که رژلب خانگی تولید می‌کند): از تولیدکننده‌های مواد اولیه، خرید می‌کند و به آن‌ها پول می‌دهد، به مشتری‌های نهایی محصول می‌فروشد و از آن‌ها پول می‌گیرد.
تولیدکننده مواد اولیه (مانند کشاورزان، باغداران، زنبورداران و…): این‌ها به تولیدکننده‌های ناخالص و احیاناً به مشتری نهایی، مواد اولیه می‌فروشند و در مقابل آن، پول می‌گیرند. این‌ها خودشان در این اکوسیستم، به عرضه‌کنندگان خدمات (مانند خدمات مشاوره و اطلاعات) نیازمندند.
فروشندگان و توزیع‌کنندگان و بازاریابان: به هر یک از تولیدکنندگان بالا خدمات می‌دهند و در مقابل آن پول می‌گیرند. 
عرضه‌کنندگان خدمات: به تمام گروه‌های بالا خدمات می‌دهند و پول می‌گیرند.
سرمایه‌گذاران: به هر یک از گروه‌های بالا سرمایه می‌دهند و در مقابل، سود دریافت می‌کند.
پول و سرمایه: یکی از عناصر غیر زنده و مؤثر در این اکوسیستم است.
اطلاعات: یکی دیگر از عناصر غیر زنده و بسیار حیاتی برای اکوسیستم است.
پروداکت باسلام: چیزی از جنس تکنولوژی، قوانین و هوش انسانی و ماشینی است که روابط اعضای اکوسیستم را تنظیم می‌کند.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد ؟

مقالات مرتبط