منظور از زمان آماده سازی چیست؟

زمانی است که شما مهلت دارید سفارش مشتری را تهیه و آماده ارسال کنید. به طور مثال اگر محصول شما ۲ روز زمان آماده‌سازی دارد، ۲ روز فرصت دارید که آن را به اداره پست، باربری، پیک و … برسانید.
خریدهای بعد از ساعت ۱۸ در زمان آماده‌سازی حساب نمی‌شود. زمان آماده‌سازی را خود غرفه‌دار هنگام بارگذاری محصول تعیین می‌کند.

درصورت نیاز به کارشناس پشتیبانی کلیک کنید

آیا این راهنما به شما کمک کرد؟