چرا امتیاز غرفه من کم است؟

محاسبه نمره غرفه، چهار قاعده ساده دارد: – هر فروش بی‌نقص: ۱۰۰ امتیاز مثبت. یعنی سفارشی با ارسال به موقع، کیفیت خوب محصول و نهایتا رضایت مشتری – هر فروش که ارسالش تأخیر داشته باشد: صفر امتیاز. البته اگر مشکلی … ادامه