چطور با من تسویه حساب می‌کنید؟

در حال حاضر هر ۱۰ روز (هر ماه سه مرتبه) تسویه حساب انجام می‌شود. برای تسویه حساب ۲ نکته مهم و ضروری است: یک: بعد از ارسال کالا، رسیدِ ارسال را در اپلیکیشین غرفه من ثبت کرده باشید و دو: … ادامه