از کالای دریافت شده شکایت دارم

درصورتی که از کالای دریافت شده شکایت دارید، می بایست بعد از ورود به سایت به صفحه رهگیری سفارش مراجعه کنید. سپس در این صفحه سفارش مورد نظر را انتخاب کنید. در این صفحه می توانید با استفاده از کادری … ادامه