سفارش من ارسال شده، ولی هنوز به دستم نرسیده است!

اگر سفارش شما در صفحه «رهگیری سفارش» به حالت “ارسال شده” درآمده است، اما هنوز به دست شما نرسیده است، لازم است بدانید که غرفه‌داران بیشتر سفارش‌ها را از طریق «شرکت ملی پست ایران» ارسال می‌کنند. در رسید پستی، شماره … ادامه

سفارش من الآن کجاست؟

اگر سفارش شما از طریق پست ارسال شده است، شما با استفاده از شماره مرسوله (بارکد) که غرفه‌دار آن را برای سفارش شما ثبت کرده است، می‌توانید وضعیت آن را در «سامانه رهگیری مرسولات» شرکت ملی پست ایران رهگیری کنید … ادامه

منظور از زمان آماده‌سازی چیست؟

غرفه‌دار برای هر محصول، زمانی را برای آماده‌سازی تعیین و ثبت می‌کند که شامل زمان لازم برای خرید مواد اولیه، ساخت محصول، بسته‌بندی اولیه و آماده کردن آن برای مرحله بعدی یعنی ارسال و پست است. بنابراین زمان آماده‌سازی، فاصله … ادامه