شبکه‌های اجتماعی

باسلام با توجه به فعالیت های متنوع خود، صفحات مختلفی در باسلام دارد:

3-2-1 صفحات اینستاگرام:
رویداد ها و اتفاقات باسلام را در صفحه اینستاگرام باسلام دنبال کنید.
3-2-2 کانال های تلگرامی:
کانال‌های تلگرامی باسلام از این قرار است:
کانال اصلی: https://t.me/basalam_ir
کانال تجربه خرید از باسلام: